Premium Marketing Technology

Kako napisati politiku privatnosti?

Politika privatnosti je dokument koji opisuje kako će organizacija prikupljati, koristiti, otkrivati i štititi lične podatke korisnika ili klijenata. Ovaj dokument komunicira korisnicima ili klijentima kako će njihovi podaci biti obrađeni i kakva prava imaju u vezi s tim podacima.

Politika privatnosti mora da bude u skladu sa GDPR-om koji propisuje Evropska komisija, što znači da mora da bude napisana kao opšta uredba o zaštiti podataka korisnika na web sajtu i da propisuje set načela kojima utvrđuje da obrada i korišćenje ličnih podataka, između ostalog, a mora biti zakonita, poštena i transparentna.

Imajući navedeno na umu, Vi kao voditelj obrade dužni ste detaljno korisniku objasniti koje vrste ličnih podataka prikupljate, u koju svrhu i po kojoj pravnoj osnovi, na koji način se koriste lični podaci, odnosno ko koristi lične podatke, te koje se mjere zaštite ličnih podataka preduzimaju.

Napisati politiku privatnosti za svoj web sajt, webshop, aplikaciju ili uslugu je važan korak kako biste jasno komunicirali korisnicima kako prikupljate, koristite i štitite njihove lične podatke.

Pisanje treba biti jasno, koncizno i razumljivo za ciljanu publiku. Izbjegavajte pravni žargon i komplikovane izraze.

U nastavku teksta obradićemo osnovne korake i elemente koje trebate uzeti u obzir prilikom pisanja politike privatnosti.

Naslov i uvod

Politika privatnosti je dokument koji nema formalno zadanu strukturu, ali se razumijeva potreba za integrisanim detaljima povezanim s Vašom poslovnom svakodnevicom. 

Počnite nazivom “Politika privatnosti” i kratkim uvodom koji naglašava vašu predanost zaštiti privatnosti korisnika i kako ćete postupati s njihovim ličnim podacima.

Koje podatke prikupljate?

Jasno navedite koje vrste ličnih podataka prikupljate od korisnika. To može uključivati ime, e-mail adresu, kontakt informacije, IP adrese, podatke o uređaju i sl.

Svrha prikupljanja podataka

Objasnite svrhu zbog koje prikupljate te podatke. Na primjer, da biste pružili uslugu, personalizovali iskustvo korisnika, slali novosti ili marketinške poruke, itd.

Pravna osnova

Ako vaša zemlja ima posebne pravne zahtjeve, navedite pravne osnove na kojima temeljite prikupljanje podataka.

Korištenje i obrada podataka

Detaljno opišite kako ćete koristiti prikupljene podatke. To može uključivati dijeljenje podataka s trećim stranama (npr. partnerima, uslužnim dobavljačima) i svrhu tog dijeljenja.

Čuvanje podataka

Čuvanje podataka nakon ispunjenja njihove svrhe postaje bespredmetno te stoga
morate utvrditi rokove čuvanja prema rokovima koje Vam nalažu pravni propisi ili u nedostatku istih skladno svrsi radi koje ih prikupljate (rokovi trebaju biti utvrđeni ili utvrdivi).

Sigurnost podataka

Objasnite mjere koje poduzimate kako biste zaštitili prikupljene podatke od neovlaštenog pristupa, gubitka ili krađe.

Prava korisnika

Navedite prava koja korisnici imaju u vezi s njihovim osobnim podacima, kao što su pravo pristupa, ispravka, brisanja i povlačenja privole.

Kolačići i tehnologije praćenja

Ako koristite kolačiće (cookies) ili druge tehnologije praćenja, obavijestite korisnike o tome, koje kolačiće koristite i zašto.

Kontakt informacije

Pružite kontakt informacije (e-mail ili adresa) koju korisnici mogu koristiti ako imaju pitanja ili zabrinutosti u vezi s privatnošću.

Saglasnost korisnika

Uključite jasnu izjavu kako korisnici prihvaćaju vaše uslove prikupljanja i obrade podataka pristupanjem vašem web sajtu, webshop-u, aplikaciji ili korištenjem vaše usluge.

Promjene politike privatnosti

Obavijestite korisnike da se politika privatnosti može promijeniti te kako će biti obaviješteni o tim promjenama.

Datum stupanja na snagu

Navedite datum kada politika privatnosti stupaju na snagu.

Kome da se obratim?

Želite da mi za Vas napišemo politiku privatnosti i uslove korištenja za Vaš web sajt?

Mi smo studio za digitalne tehnologije koji se bavi razvojem web rješenja i digitalnim tehnologijama.

Koristimo snagu digitalne tehnologije za izgradnju boljeg i kvalitetnijeg digitalnog nastupa naših klijenata na online tržištu proizvoda i usluga.

Svakom našem klijentu nudimo različite strategije integrisanih usluga i koristimo kombinaciju digitalnih tehnologija za povećanje vidljivosti, konverzija, prihoda i opšteg poboljšanja poslovanja.

Možete nas kontaktirati putem forme ispod ili direktno na mail office@intelius.ba i na telefon +387 66 816 492.

Kompanija
Ovlaštena osoba
Vaša poruka
Podijelite sa prijateljima
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Email

Želite li saznati još više?