Premium Marketing Technology

Google voli redovno ažurirane
i sigurne web sajtove

Šta je održavanje web sajta?

Održavanje web sajta je skup aktivnosti koje se rade na web sajtu da bi web sajt nakon izrade ostao zdrav, funkcionalan, siguran, brz i relevantan za Google pretragu. 

Održavanje web sajta podrazumijeva ažuriranje sadržaja na web sajtu (tekstovi i fotografije), HTML programiranje po potrebi, tehničko ažuriranje WordPress CMS sistema i dodataka (plugin-ova) i tehnički rad sa serverom po potrebi.

Ažuriranje web sajta se radi na mjesečnom nivou.

Šta uključuje održavanje web sajta?

Zašto mi treba održavanje?

Održavanje web sajta Vam je potrebno da održite svoj web sajt novim narednih par godina nakon njegove izrade. 

Ažuriranje sadržaja na web sajtu se radi da bi Vaš web sajt imao uvijek tačne informacije, te da bi se sačuvala relevantnost sajta na Google pretrazi.

Tehničko ažuriranje web sajtova se radi iz više razloga a glavni razlozi su da se sačuva brzina i funkcionalnost sajta, te radi sigurnosti web sajta i posjetioca. Tehničkim održavanjem sajta ćete uvijek imati najnoviji sistem i dodatke, te je samim tim Vaš sajt i dalje nov i siguran.

Pod održavanjem web sajta se  smatra tehnički rad sa serverom koji ima za cilj zaštitu sajta na globalnom nivou od zlonamjernih napada.

Prednosti i mane

Održavanje (ažuriranje) web sajta ima niz prednosti koje su ključne za održavanje funkcionalnosti web sajta, relevantnosti i uspješnosti vašeg online prisustva na Google pretrazi.

Održavanje web sajta omogućava bolje korisničko iskustvo, veću sigurnost, bolju vidljivost na pretraživačima i stvaranje pozitivne reputacije.

Ažuriran web sajt

Neažuriran web sajt

Želite li uslugu održavanja web sajta

Kontaktirajte nas za više informacija i ponudu
Kompanija
Ovlaštena osoba
Izaberite uslugu
Dodatne informacije